Budowle hydrotechniczne i melioracjie wodne

Budownictwo wodne – jest to dziedzina budownictwa tworząca niezbędne obiekty oraz infrastrukturę towarzyszącą dla racjonalnego gospodarowania wodami. Budowle wodne pomagają nawadniać pola uprawne, grunty użytkowane rolniczo, leśnie i rekreacyjnie. Za ich pośrednictwem możliwy jest również transport śródlądowy drogą wodną oraz wykorzystanie rzek do celów energetycznych. Jedną z podstawowych i bardzo ważnych funkcji budownictwa wodnego jest przeciwdziałanie klęską żywiołowym takim jak powodzie oraz susze. Budowle wodne w połączeniu z malioracją gruntów ornych polegającą na ustabilizowaniu stosunków wodno – powietrznych w gruntach użytkowanych rolniczo stanowi jedną z podstawowych dziedzin związanych z ochroną środowiska. W zakres wykonywanej działalności pod względem budownictwa wodnego możemy zaoferować Państwu wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dotyczących budownictwa hydrotechnicznego i melioracji wodnych:

 • Budowle hydrotechniczne:

 • Jazy

 • Zastawki

 • Przepusty melioracyjne

 • Mnichy

 • Syfony

 • Małe Elektrownie Wodne (MEW)

 • Regulacje rzek, rowów i kanałów

 • Melioracje gruntów ornych i nawodnienia grawitacyjne

 • Stawy rybne

 • Rekultywacja akwenów wodnych

 

Copyright by "Per-Fekt" Jakub Dłużewski Wszystkie prawa zastrzeżone.