Roboty budowlane i melioracjyjne

W ramach świadczonych przez naszą firmę usług proponujemy również Państwu usługi związane z pracami ziemnymi i melioracyjnymi. Oferujemy szeroki wachlarz usług sprzętem budowlanym:

  • Wykopy pod szerokoprzestrzenne i wąskoprzestrzenne

  • Wykopy pod obiekty budowlane

  • Wykopy pod sieci kanalizacyjne i wodociągowe

  • Wykopy stawów

  • Wykopy melioracyjne

  • Wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe

  • Konserwację oraz czyszczenie rowów melioracyjnych

  • Wykaszanie terenów zielonych kosiarkami bijakowymi oraz ręcznymi

 

Copyright by "Per-Fekt" Jakłub Dłużewski Wszystkie prawa zastrzeżone.